Landsarkivet i Lund

Landsarkivet i Lund, förkortat LLA, är landets tredje äldsta landsarkiv. Arkivet grundades 1903, och var fram till 2010 en egen myndighet. Numera är det, tillsammans med de andra nio landsarkiven i Sverige, en avdelning inom Riksarkivet.

En av initiativtagarna till Landsarkivet i Lund var historikern Martin Weibull, som dock är allra mest känd för att tillsammans med sin bror Mathias ha skapat den skånska flaggan i rött och gult. Weibull forskade vid ett flertal arkiv i Europa, och var särskilt intresserad av den skånska historien. Att han drev på för skapandet av ett skånskt landsarkiv är därför inte särskilt konstigt.

Weibull avled 1902, och Landsarkivets första chef blev hans son, Lauritz Weibull. Därefter tog en annan av Weibull den äldres söner över: Carl Gustaf Weibull, som ansvarade för arkivet fram till 1946.

I arkivet finns ett stort antal dokument som berör Skånes, Hallands och Blekinges övergång från danskt till svenskt styre efter freden i Roskilde 1658. I arkivet finns dokument från Hallands Guvernement, Skånska Generalguvernementet, Skånska guvernementet, och från de länsstyrelser som ersatte guvernementen. Dessutom finns en del kyrkliga arkiv från den danska tiden. Till detta kommer enskilda arkiv, som har tillhört privatpersoner, släkter, föreningar, gårdar och företag.

Jordbruket har länge varit viktigt i södra Sverige, långt innan denna del av skandinaviska halvön kom att lyda under den svenska kronan. För den som vill studera denna landsdels ekonomiska historia, med fokus på jordbruk och industri, är arkiven en ovärderlig tillgång.

Bilregistret

Fram till 1972 bestod registreringsnumren på svenska bilar av en bokstav och ett nummer. Bokstaven visade i vilket län bilen hörde hemma. Malmöhus län hade bokstaven M, Kristianstad hade L, Halland N och Blekinge K. Eftersom systemet infördes redan 1907, då de allra första bilarna kom till Sverige, kan flera bilar ha haft samma registreringsnummer genom åren.

Den som vill kolla upp ett gammal registreringsnummer från Malmöhus, Kristianstads, Hallands eller Blekinge län kan vända sig till Landsarkivet i Lund. Man bör då uppge bilmärket, för att vara säker på att få fram uppgifterna för rätt bil.