Skilsmässa då och nu

På 1600-talet var skilsmässa mellan en man och en kvinna tillåten ifall en av parterna hade begått äktenskapsbrott eller rymt. På 1860-talet blev man varnad av kyrkan innan man kunde låta en skilsmässa äga rum. 1973 infördes den 6 månader långa betänketiden som även idag krävs om det finns barn under 16 år inom äktenskapet. En kvinna har på samma grunder rätt att skilja sig som mannen.

En skilsmässa innebär ett upplösande av ett äktenskap. I en del länder kan en av parterna förbjudas att begära skilsmässa, men i Sverige har vi en jämställd bild av skilsmässa. En konsekvens av en skilsmässa där barn ingår kan vara en vårdnadstvist. Det innebär att parterna inte är överens om vem som ska ha vårdnaden över barnen, om man anser att den ena parten inte är bruklig som vårdnadshavare längre. I så fall kan man få hjälp med en vårdnadstvist av en jurist, och man rekommenderas alltid att rådgöra med en sådan innan man sätter igång.

En jurist har koll på alla de bitar runt omkring och kan reda ut vilka möjligheter man har i en tvist. Ofta brukar man rekommenderas att ta allt genom samtal med den andra parten först, men det är inte alltid som detta lyckas.

Skilsmässa var svårt, men inte omöjligt

På 1600-talet kunde man få beviljad en skilsmässa ifall den ena parten hade begått äktenskapsbrott eller rymt från sitt äktenskap. Man kunde dock kringgå lagstiftningen genom att man kunde vända sig till kungen för att få dispens för skilsmässa av andra skäl. På 1800-talet var det inte heller så lätt att få igenom en skilsmässa, men då kunde även kungen besluta om skilsmässa mellan ett äkta par. Till och med gick det så långt att det växte fram en folklig praxis där man arrangerade äktenskapsbrott, för att sedan kunna skilja sig från sin partner!

Under 1800-talets andra hälft blev det vanligare med skilsmässor som berodde på allmän osämja. Det hörde dock fortfarande till ovanligheten att man faktiskt genomgick en skilsmässa på grund av detta. På den här tiden var skilsmässan både en sak för kyrkan och för rättsväsendet. Man fick då först en varning av prästen, som försökte övertala makarna att fortsätta vara gifta. Hjälpte det inte, skulle ärendet behandlas i domstol. Läs mer på Riksarkivets hemsida.

Skilsmässa och vårdnadstvist idag

Idag kan man på vilken grund som helst begära ut skilsmässa, och ingen i Sverige kan förbjudas att skilja sig från sin partner. Det är inte straffbart och det råder en allmän konsensus att det ofta är bäst för alla inblandade att man begär ut en skilsmässa och går separata vägar när vardagen helt enkelt inte fungerar tillsammans med den andra. I de allra flesta fallen är skilsmässa något svårt och jobbigt, men brukar ofta lösa sig med god vilja och samarbete från båda parter. Dock förekommer det vårdnadstvist och bråk om boendeform och umgänge för barnen i familjen.

Det har inte förts statistik över vårdnadstvister i Sverige. Efter en motion till riksdagen som också bifölls kom man dock fram till att man skulle börja föra statistik på vårdnadstvister i Sverige.