Vad händer med Landsarkivets byggnad?

Landsarkivet i Lund inrymdes ursprungligen i en byggnad på Arkivgatan i centrala Lund. Denna byggnad ritades av arkitekten Carl Möller, som troligen är mest känd för att ha ritat en rad kyrkor i Stockholm under det sena 1800-talet. I slutet av 60-talet kompletterades huvudbyggnaden med ett magasin ritat av Bernt Nyberg.

Med tiden blev dock de ursprungliga lokalerna för trånga, även med 60-talets utbyggnad inräknad. Verksamheten flyttades därför till Arkivcentrum Syd, som ligger på Gastelyckan i sydöstra Lund. Här finns, som namnet antyder, inte bara Landsarkivet, utan också ett flertal andra arkiv, tillhörande bl.a. Region Skåne och universitetet i Lund.

Man skulle kunna tro att arkivarierna i en stad som Lund, med sin långa bildningstradition, skulle vara negativt inställda till att flytta från anrika lokaler i centrum till ett företagsområde längre ut. Men i en artikel i Helsingborgs dagblad är intrycket enbart positivt. Inte minst gläds många åt att arkivets material nu finns samlat på en plats. Det generösa utrymmet gör också att man kan erbjuda fler läsplatser för de som kommer till arkivet för att forska. Här sitter nu både studenter och släktforskande amatörer. Arkivarien Rolf Johansson, som intervjuas i artikeln, påpekar också att det bara tar fem minuter med buss från centrum till Gastelyckan. I Lund är det dock minst lika troligt att besökarna kommer på cykel.

Den gamla byggnaden

I de tidigare arkivbyggnaderna, både huvudbyggnaden och magasinet, kommer det nu att bli studentbostäder. Sammanlagt kommer 200 studenter att kunna bo i de två gamla byggnaderna, samt i en nybyggd fastighet på samma tomt. Takhöjden i de gamla delarna kommer att utnyttjas genom att en del av lägenheterna får loft eller etageplan.

Sammanlagt ska om- och tillbyggnaden ge sex stycken korridorrum med gemensamt kök, 73 lägenheter på mellan 26 och 37 kvadratmeter, och 48 lägenheter på mellan ett och tre rum och kök. De första lägenheterna beräknas stå klara för inflyttning lagom till höstterminen 2014.